Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc conditiile:

1. Sa aiba cel putin autorizatie manevra in echipa completa cu vechime minima de 4 luni in aceasta activitate (doar daca nu detine autorizatie   de nivel superior);

2. Sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic;

3. Sa nu fi avut CIM desfacut din motive imputabile lui.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-BI sau CI, original si copie;

-Certificat nastere, original si copie;

-Cazier judiciar, original si copie;

-Certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor, original si copie;

-Diploma de studii si alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

-Autorizatie detinuta (mecanic ajutor), original si copie;

-Permis de mecanic de locomotiva detinut, original si copie;

-Certificat complementar, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT ), original si copie;

-Carte de munca, original si copie, dupa caz;

-Adeverintă dupa 01.01.2011 (continuare a cartii de munca)/raport per salariat - ITM;

-Declaratie pe propria raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-Curiculum vitae;

-Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515