Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 7 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, si foaia matricola original si copie;

-Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa reiasa ca îndeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime în specialitate pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare.

- CV

- CI original și copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Administrare Personal si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Calatori” SA telefon C.F.R. 122749