Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs calificare acar, revizor ace, șef manevră, conductor tren,șef tren, IDM, cu autorizare în funcția acar sau declarative.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de absolvent al învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare original si copie;

- Diplomă curs calificare

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511