Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului  obligatoriu conform legislatiei in vigoare  și curs de calificare  „conductor tren ”; „sef tren, sef manevra ”  IDM cu autorizare în funcția conductor tren sau declaratie pe proprie raspundere a candidatului prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea CIM pe cheltuiala proprie, sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din exteriorul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA

care indeplinesc conditiile minime de pregatire și vechime din prezentul anunt.

-varsta minima de 21 ani

- sa fie APT , fara restrictii din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, pusa la dispozitie de unitate;

- diplomă de studii, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- Certificat absolvire curs calificare in functia de „ conductor tren, sef tren, sef manevra”, original și copie conform cu originalul;

- autorizare în funcție valabila , original și copie conform cu originalul;

- sa fie „APT” fara restrictii din punct de vedere medical si psihologic SC; (aviz medical   eliberat doar de Policlinica CFR Iasi , aviz psihologic eliberat doar de Policlinica CFR Iasi)

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu au avut desfacut contractul individual de munca din motive imputabile lor;

- carnet munca oroginal si copie conform cu originalul;

- adeverință   dupa 01.01.2011;

- certificat de nastere, original si copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul RUO

din cadrul S.R.T.F.C Iași

Telefon C.F.R. 96/ 124511

Mobil 0731/990706