Conditii minime de pregatire

-a) autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) curs calificare mecanic locomotiva-automotor si permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

-b) personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul si din afara SNTFC “CFR Calatori” SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

 -varsta minima de 21 ani;

-sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic/Policlinica CF Iasi

Certificat complementar cu autorizare MR: LE, LDE, LDH

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

-certificat curs calificare mecanic locomotiva-automotor ;

-certificat complementar original si copie conform cu originalul cu autorizare MR: LE, LDE, LDH;

-autorizatie de conducere tren calatori in sistem simplificat, original si copie conform cu originalul(optional)

-permis mecanic locomotiva, original si copie conform cu originalul;

-certificat de competente generale( emis de CENAFER) original si copie conform cu originalul ;

-aviz medical si psihologic “APT” , fara restrictii , original / Policlinica CF Iasi;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- carnet munca , copie conform cu originalul;

-adeverinta dupa 01.01.2011;

-cazier judiciar

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706