Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor în vigoare

-b) Curs calificare mecanic locomotivă-automotor şi permis de mecanic locomotivă

Vechime minima in specialitate

-a) Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare

-b) Personal provenit din funcţia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Portofoliul profesional să conțină documentele mentionate în anunț;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau permis de mecanic locomotivă original şi copie şi copia certificatului complementar;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Adeverinţă de vechime, cu mențiunea îndeplinirii condițiilor de ocupare a funcţiei de mecanic locomotivă automotor I;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319; 90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro