Conditii minime de pregatire

Autorizare conform ordinelor în vigoare.

Vechime minima in specialitate

Condițiile minime de instruire practică și de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Conditii admitere la concurs

Salariații din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diplomă de studii original și copie;

- Certificat de calificare  original și copie;

- Portofoliul profesional

să conțină documentele menționate în anunț;

- B.I. sau C.I. original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

- Serviciul  R.U.O. din cadrul SRTFC București  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511