Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRMJ-Terminal Cluj, telefon: 0264/414480, 0264/414481, 0264414482