– documentajia penrtru licitalie poate fi procurata de la Bursa Romana de Marfuri-Terminalul BRM Galafi, cu sediul in Galafi, strada Mihai Bravu nr. 46, telefon 0236.461.188;

               – data limita de depunere a documentelor de inscriere si participare la licitafie este11.09.2018, ora 10.00 la sediul Bursei de Marfuri-Terminalul BRM Galati;

              – licitafia va avea loc in data de 11.09.2018, ora 11.00 la sediul Bursei Romane de Marfuri-Terminalul BRM Galali;

              – persoana de contact : Sef Serviciu P.O.T.D.- Condruz Viorel, tel.0722.650.778.