•   Documentația pentru licitație poate fi procurată contra sumei de 200 lei, de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj, cu sediul în Cluj, str. N.Titulescu nr. 4, telefon 0264 414481 ; fax : 0264 414480 , 0722984835.
  •   data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 14.09.2018, ora 9,30 la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj;
  •   licitația va avea loc în data de 14.09.2018, ora 10,30 la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj;
  •   informatii privind desfasurarea procedurii la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj telefon 0264 414481 ; fax : 0264 414480 , 0722984835
  •    persoana de contact : Șef Serviciu ERMR – Imre Hancu Domokos, tel.            0723571915.