Licitația va avea loc în data de 31.08.2018, ora 10.00 la Bursa Română de Mărfuri – Terminal Iași

Denumirea deșeu Cantitate

(tone)

Preț propus

(lei/tonă fără TVA)

Valoare

(lei fără TVA)

Ulei uzat 37,73 250,00 9.432,50

Cantitățile sus-menționate de deșeuri sunt în prezent stocate în următoarele subunități ale SRTFC Iași, după cum urmează :

  • la Depoul CF Iași                               28,13 tone
  • la Depoul CF Suceava                        9,60 tone

Termenul limită de depunere a ofertelor : 31.08.2018  ora 09.00

Prețul de pornire : 9.432,50 lei fără TVA per total cantitate

Garantie bursiera: 2% din valoarea estimata.

Documentaţia procedurii se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care se  adaugă TVA .

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI – Terminal Iasi

– Adresă: Aleea Sadoveanu nr. 5, IASI

– Telefon /Fax: 0332.803.655/0332.803.656