• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Cluj (se va transmite pe email ), cu sediul în Cluj, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.4, telefon 0722984835 – d-na Liana POP.
  • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 22.06.2023, ora 1300 la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro;
  •  Data de incepere a licitatiei electronice este 26.06.2023, ora 1000 pe platforma electronica www.brm.ro
  •   SRTFC Cluj – Birou Achizitii – Alina IONESCU, telefon 0725589209
  • Persoana de contact : BRM Terminal Cluj – Liana POP, telefon 0722984835