Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.-Terminal Cluj și online.

Documentele se vor depune în original la sediul ordonatorului S.N.T.F.C.CFR CĂLĂTORI”S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ, Adresa: Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 17 și se vor transmite scanate pe E-MAIL la adresele clui@brm.ro, irina.plachide@brm.ro.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.03.2024, ora 12:00.

Perioada de analiză și evaluare a ofertelor depuse este în perioada 05.03.2024 – 06.03.2024.

Data previzionată pentru desfăşurarea licitaţiei electronice este 07.03.2024, începând cu ora 10:00, din 30 in 30 minute/lot.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM-Terminal Cluj,telefon 0264/414481, 0722984835