S.R.T.F.C. București oferă în vederea vânzării  54,7 tone deșeuri de fier vechi  și 0,197 tone deșeuri de cupru,  conform prevederilor din caietul de sarcini:

 fier vechi : preț minim de pornire : 235,72 EURO/tonă

cupru: preț minim de pornire : 4187,29

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la licitație este de 100 de lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare  la procedură în valoare de 1300 lei  se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Pot participa persoane juridice, române sau străine, care își manifestă dorința să achiziționeze produsele, în condițiile din documentația de licitație.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

Persoana de contact: Irina Plachide