Documentația pentru licitație poate fi procurată de Bursa Română de Mărfuri-Terminal Cluj, B-dul Nicolae Titulescu, nr.4, Cluj-Napoca.

Documentele de înscriere și participare la licitație se vor depune în original la sediul ordonatorului “CFR CĂLĂTORI SA-SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CLUJ”, Piața Avram Iancu nr.17, Cluj-Napoca, județul Cluj și se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro și irina.plachide@brm.ro până la data de 22.06.2023 ora 13.

Licitația electronica va avea loc în data de 28.06.2023 ora 12. Ofertele financiare se vor introduce pe platform electronica cu începere de la ora 12:00 din 30 în 30 de minute pentru fiecare lot.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM Terminal Cluj, persoana de contact Liana Pop, tel 0722984835, e-mail cluj@brm.ro