• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Timisoara, cu sediul în Timisoara, strada Arieș nr. 19,  telefon 0736211255;
  • Persoana de contact : BRM Terminal Timisoara – Lulciuc Adrian, tel. 0736211255.