• fonta din saboți frână uzați   124,3 tone
  • span feros                                   18,5 tone

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași (telefon 0332803655).