Nr.lot Denumire deșeu Cantitate (tone) Preț propus pt începere licitație           (lei/tonă, fără TVA) Valoare                               (lei, fără TVA)
1 – deșeuri feroase fier vechi 50,3 1.100,00 55.330,00
fontă (exclusiv din saboți) 174,4 1.300,00 226.720,00
șpan feros 9,1 950,00 8.645,00
oțel special (din bandaje) 3,1 1.190,00 3.689,00
oțel special (sortat) 24,4 1.190,00 29.036,00
TOTAL VALOARE LOT nr.1 323.420,00
2 – deșeuri acumulatori uzați acumulatori uzați 13,16 3.500,00 46.060,00
TOTAL VALOARE LOT nr.2 46.060,00
TOTAL VALORI LOTURI 369.480,00

Cantitățile sus-menționate de deșeuri sunt în prezent stocate în următoarele subunități ale SRTFC Iași, după cum urmează :

  • fier vechi – Depoul Iași, Depoul Suceava, Revizia vagoane Iași, Revizia vagoane Suceava, Revizia vagoane Bacău
  • fontă (exclusiv din saboți) – Depoul Iași, SELC Bacău, Depoul Suceava, Revizia vagoane Iași, Revizia vagoane Suceava, Revizia vagoane Bacău
  • șpan feros – SELC Bacău
  • oțel special (din bandaje roți) – Depoul Iași
  • oțel special (sortat) – Revizia vagoane Suceava
  • acumulatori uzați – Depoul Iași, Depoul Suceava, Revizia vagoane Iași, Revizia vagoane Suceava, Revizia vagoane Bacău

 

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași, din Iași, Aleea Sadoveanu nr. 5, tel. 0332/803.655