Procedura de vânzare va avea loc, prin intermediul BRM Terminal Cluj, la data de 06.12.2022, prin licitaţie electronică.

Criteriul de adjudecare “preţul cel mai mare ” .

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.-Terminal Cluj și online contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA.

Garanţia de participare la procedură se va constitui în favoarea BRM, conform documentaţiei de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor este 29.11.2022, ora 10:00.

Documentele se vor depune în original la sediul ordonatorului S.N.T.F.C.CFR CĂLĂTORI S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ din localitatea Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 17 şi se vor transmite scanate pe E-MAIL la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro.

Perioada de analiza și evaluare a ofertelor depuse este până la data de 05.12.2022.

Data previzionată pentru desfașurarea licitaţiei electronice este 06.12.2022, începând cu ora 10:00, din 30 în 30 minute/lot.

La licitaţie pot participa persoane juridice române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra deşeurile în condiţiile documentaţiei de licitaţie. Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive, respectiv la un preţ în creştere.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM-Terminal Cluj, telefon 0264/414481, 0722984835