• În data de 29.11.2022, începând cu ora 10.00 lotul 1 va avea loc la sediul Terminalului BRM Iași, cu sediul în Iași, str. Străpungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, parter, județul Iași, deschiderea procedurii de Licitație deschisă cu cu strigare procedura privind „Valorificarea deșeurilor metalice feroase existente în subunitățile SRTFC Iași”.
  • Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.11.2022 ora 10.00, transmise la adresa: iasi@brm.ro
Denumire serviciu Deșeuri Cantitate deșeu (tone)
Nr. lot Denumire
Valorificarea deșeurilor metalice feroase existente în subunitățile SRTFC Iași 1 fontă din saboți frână uzați 124,3
TOTAL LOT 1
2 șpan feros 18,5
TOTAL LOT 2
    Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține la sediul Bursei de Mărfuri Terminal Iași (telefon 0332/803.655)