Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 44 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.117 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 73,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.356 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 10,40 tone (104 bandaje)

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.133 lei/tonă fără TVA

Lotul 4: DEȘEURI DE CUPRU– cod deșeu 16 01 18

  • Cantitatea: 2 tone
  • Prețul minim de pornire la licitație: 20.000 lei/tonă fără TVA

Lotul 5: DEȘEURI DE ACUMULATORI CU PLĂCI DE PLUMB– cod deșeu 16 06 01*

–  Cantitatea: 7,6 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.932 lei/tona fără TVA

La licitație pot participa persoane juridice, române sau străine, care își manifestă dorința să achiziționeze produsele, în condițiile din documentația de licitație.

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare reprezintă 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.