VÂNZAREA UNUI VAGON DE CĂLĂTORI ȘI A UNUI TREN ETAJAT APARȚINÂND SRTFC BRAȘOV” – 2 loturi

Lotul 4: VAGON NR. 50 53 1957 177-2

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 21,50 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 26.850 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6, Sibiu 

Lotul 9: TREN ETAJAT 44 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 173-1, 50 53 2617 174-9, 50 53 2617 175-6 si 50 53 2617 176-4)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,65 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.669 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Siculeni, str. Gării, nr.8, Siculeni

TRENURILE ETAJATE  /  VAGOANELE se predau  în starea în care se află (necirculabile) şi în  locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra TRENURILOR ETAJATE / VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.

Se pot prezenta oferte pentru ambele loturi sau numai pentru un lot. Adjudecarea se face pentru fiecare TREN ETAJAT / VAGON/LOT în parte, fiecare tren etajat fiind format din unităţi indivizibile de 4 vagoane.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor transmite in format electronic , semnate de reprezentantul legal la adresa de email irina.plachide@brm.ro până la data de 21.09.2021 ora 10.00.Data previzonata pentru inceperea licitatiei electronice este 22.09.2021, ora 10.00 si va fi comunicata ulterior tuturor ofertantilor calificati in acesata faza, prin intermediul unei invitatii. 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.45.60

VÂNZAREA A 4 VAGOANE ȘI 7 TRENURI ETAJATE APARȚINÂND SRTFC BRAȘOV” – 11 loturi

Lotul 1: VAGON NR. 50 53 2147 781-0

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,47 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.829 lei/vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

Lotul 2: VAGON NR. 50 53 2147 656-4

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,44 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 25.793 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

 Lotul 3: VAGON NR. 50 53 2147 648-1

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 20,40 tone
 •  Prețul minim de pornire la licitație: 25.753 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 4: VAGON NR. 50 53 1957 177-2

 • Cantități estimate: oțel special 4,46 tone, fier vechi 21,50 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 26.850 lei /vagon fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6, Sibiu

Lotul 5: TREN ETAJAT 28 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 109-5, 50 53 2617 110-3, 50 53 2617    111-1 si 50 53 2617 112-9)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,18 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.183 lei/tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 6: TREN ETAJAT 41 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 161-6, 50 53 2617 162-4, 50 53 2617 163-2 si 50 53 2617 164-0)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,09 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.090 /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 7: TREN ETAJAT 46 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 181-4, 50 53 2617 182-2, 50 53 2617 183-0 si 50 53 2617 184-8)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,09 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.079 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 8: TREN ETAJAT 47 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 185-5, 50 53 2617 186-3, 50 53 2617 187-1, 50 53 2617 188-9)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,67 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.694 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș

Lotul 9: TREN ETAJAT 44 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 173-1, 50 53 2617 174-9, 50 53 2617 175-6 si 50 53 2617 176-4)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,65 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.669 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Siculeni, str. Gării, nr.8, Siculeni

Lotul 10: TREN ETAJAT 56 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 221-0, 50 53 2617 222-6, 50 53 2617 223-4 si 50 53 2617 224-2)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,60 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 88.619 lei /tren fără TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

Lotul 11: TREN ETAJAT 65 ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 257-4, 50 53 2617 258-0, 50 53 2617 259-8 si 50 53 2617 260-6)

 • Cantități estimate: oțel special 15,015 tone, fier vechi 70,43 tone
 • Pret minim de pornire de pornire a licitatiei 88.440 lei + TVA
 • Locul de depozitare: Revizia de Vagoane Brașov, str. Automotoarelor, nr. 17A Brașov

  TRENURILE ETAJATE  /  VAGOANELE se predau  în starea în care se află (necirculabile) şi în  locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra TRENURILOR ETAJATE / VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător.

Se pot prezenta oferte pentru toate TRENURILE ETAJATE / VAGOANELE  sau numai pentru o parte. Adjudecarea se face pentru fiecare TREN ETAJAT / VAGON/LOT  în parte, fiecare tren etajat fiind format din unităţi indivizibile de 4 vagoane.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor transmite in format electronic , semnate de reprezentantul legal la adresa de email irina.plachide@brm.ro până la data de 01.07.2021 ora 10.00.Data previzonata pentru inceperea licitatiei electronice este 02.07.2021, ora 10.00 si va fi comunicata ulterior tuturor ofertantilor calificati in acesata faza, prin intermediul unei invitatii.  

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.45.60

 

VÂNZARE DEȘEURI METALICE , ACUMULATORI UZAȚI, ULEI UZAT- SRTFC BRAȘOV

S.R.T.F.C. BRAȘOV oferă în vederea vânzării Deșeuri metalice feroase și neferoase – 3 loturi, deșeuri de acumulatori cu plăci de plumb – 1 lot, deseu ulei uzat -1 lot ,din subunitățile aparținând SRTFC Brașovconform prevederi din caietele de sarcini, astfel:

Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 67,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1200 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 131 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1500 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea:13 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1250 /tonă fără TVA

Lotul 4: DEȘEURI DE ACUMULATORI CU PLĂCI DE PLUMB– cod deșeu 16 06 01*

–  Cantitatea: 11 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.750 lei/tona fără TVA

Lotul 5: DEȘEURI DE ULEI UZAT – cod deșeu 13 02 05*

–  Cantitatea: 24 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație:660/tona fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM  contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

 

VÂNZARE 3 LOTURI DEȘEURI FIER , FONTĂ, OȚEL SRTFC BRAȘOV

 

Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 68,5 tone

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 43 tone

Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 52 tone (364 bandaje)

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

 

VÂNZARE DEȘEURI METALICE FEROASE 3 LOTURI SRTFC BRAȘOV

Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 68,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 900 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 43 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.200 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 52 tone (364 bandaje)

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.110 lei/tonă fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

 

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la licitație este de 100 de lei, la care se adaugă TVA, și poate fi achitat la casieria BRM.

Garanția de participare reprezintă 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.