• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați.
  • Persoane de contact:       Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.778
  •                                              Ing. Sp. Serviciul POTD – Nicoleta Iorga, tel. 0747.056.820