Procedura de vânzare a uleiului uzat si a ambalajelor (butoaie metalice) contaminate cu uleiuri industriale existente la Depoul Pitesti al SRTFC Craiova este 09.09.2021, ora 1100, electronic prin intermediul Terminalului B.R.M. Craiova, telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Ofertele si documentele care insotesc oferta se vor transmite scanate la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro, pana in data de 09.09.2021, ora 1000.

Procedura este de licitatie deschisa cu calificare, urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.brm.ro, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare. Criteriul de atribuire este “pretul total cel mai ridicat”.

Nu se admit oferte partiale.

Deseurile ce urmeaza a fi valorificate sunt ULEI UZAT (uleiuri industriale care au devenit improprii utilizării în scopul pentru care au fost iniţial destinate) si BUTOAIE METALICE contaminate cu uleiuri industriale, stocate temporar la Depoul Pitesti.

Deseurile pot fi vizionate la locul de depozitare, in prezenta delegatilor SRTFC Craiova.

Deşeuri Cantitate

(tone)

Subunitatea
  Ulei uzat 6,793 Depoul Pitesti
Ambalaj contaminat cu substante periculoase (butoaie) 13,500 Depoul Pitesti

Persoana desemnata de BRM sa ofere informatii privind desfasurarea procedurii este Mihaela SERBAN, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91