Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal prelucrate Solicita online Descarcă
Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) Solicita online Descarcă
Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal Solicita online Descarcă
Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție Solicita online Descarcă
Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal Solicita online Descarcă

Legislație:

  • Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentruprotecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Adresa de email la care se vor transmite cererile este următoarea: dpo.calatori@cfrcalatori.ro.