Către:  Jurnalul Regional         

În atenția Domnului Cătălin MIHĂILĂ, Redactor Șef

București, 7 iunie 2022

În contextul articolului “ Noi demersuri pentru deblocarea activităților de la VFU Electroputere Pașcani, făcute de deputatul Sorin Năcuță | Jurnalul Regional”, publicat de Jurnalul Regional, CFR Călători face următoarele precizări pe care vă rugăm să le publicați:

S.C. Electroputere VFU Pașcani S.A. este una dintre societățile reparatoare de material rulant care asigură, în baza contractelor încheiate, repararea/modernizarea unei părți din materialul rulant deținut de SNTFC CFR Călători SA.

Atribuirea unui serviciu de reparare/modernizare material rulant se realizează în urma unei proceduri de achizitie publică, desfășurată în condițiile prevăzute de legislația în vigoare (Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale), în fapt atribuirea se realizează către câștigătorul desemnat al licitatiei publice. Pe cale de consecință prima etapa pentru a se ajunge la prestarea unui serviciu de reparare/modernizare material rulant  este ca o societate reparatoare să participe la licitațiile organizate de SNTFC CFR Călători SA și să  fie îndeplinite condițiile care să confere atribuirea serviciului.

Menționăm că, simpla atribuire nu conferă dreptul de executare a serviciului în lipsa unui contract ferm încheiat între SNTFC CFR Călători SA și SC Electroputere VFU Pașcani, contractul/contractele urmând a se încheia în funcție de necesitățile impuse de starea parcului de material rulant (scadentă la reparații planificate), cerințele pieței de transport și fondurile financiare existente.

Astfel, SNTFC CFR Călători SA derulează proceduri pentru achiziția serviciilor de reparatie planificată, pentru menținerea unui parc activ de peste 1000 vagoane.  Raportat la numărul de vagoane aflat în parcul de exploatare al SNTFC CFR Călători, anual un număr de 400 – 450 vagoane sunt scadente la efectuarea de reparații planificate de în conformitate cu prevederile Normelor tehnice feroviare în vigoare.

Până în prezent, SC Electroputere VFU Pașcani SA a participat la licitațiile organizate de SNTF CFR Călători SA doar pentru un număr mic de vagoane, ceea ce înseamnă un număr insuficient de vagoane de reparat raportat la capacitatea de producție a SC Electroputere VFU Pașcani. Menționăm că, în baza contractelor încheiate între SNTFC CFR Călători SA și SC Electroputere VFU Pașcani pentru efectuarea serviciilor de reparație planificată, în perioada 2018 – 2022 un număr de 414 vagoane au efectuat reparație planificată la această societate, astfel: 100 vagoane în anul 2021, 118 vagoane în anul 2020, 93 vagoane în anul 2019 și 103 vagoane în anul 2018, practic toate vagoanele care au fost scadente la reparații din seriile de vagoane adjudecate de SC Electroputere VFU Pașcani.

În ceea ce privește modernizarea vagoanelor de călători, menționăm că, în perioada 2018-2021, în baza contractelor încheiate cu societățile reparatoare de material rulant, SNTFC „CFR Călători” SA a efectuat reparații generale cu modernizare la un număr de 112 vagoane.

În baza contractelor încheiate între SNTFC CFR Călători SA și SC Electroputere VFU Pașcani SA, în această perioadă, un număr de 58 vagoane au efectuat reparații generale cu modernizare la SC Electroputere VFU Pașcani (practic 50% din totalul vagoanelor modernizate de SNTFC CFR Călători SA în intervalul amintit), în condițiile în care modernizarea parcului de vagoane se realizează în prezent de către 4 societăți reparatoare (conform procedurilor adjudecate în condițiile legii). Modernizarea parcului de material rulant este strict legată de asigurarea de fonduri financiare suplimentare, având în vedere că fondurile proprii de care dispune compania sunt total insuficiente, SNTFC CFR Călători SA efectuând demersuri susținute pentru asigurarea acestora.

Referitor la procedura de achiziție organizată de SNTFC „CFR Călători” S.A. pentru serviciul de reparație planificată tip R9 – revizie capitală la automotoarele DESIRO, rezultatul procedurii a fost contestată la CNSC de către S.C. Electroputere VFU Paşcani, iar în urma deciziei CNSC împotriva acesteia a fost depusă plângere la Curtea de Apel Bucureşti. În data de 11 mai 2022 a fost pronunţată hotărârea Curţii de Apel Bucureşti prin care a fost admisă contestaţia SC Electroputere VFU Pascani, iar la data prezentei se află în aşteptare primirea hotărârii instanţei de judecată în vederea punerii în aplicare a acesteia.

În ceea ce privește acordul cadru care a avut ca obiect „efectuarea de servicii de reparaţii osii DESIRO”, care a fost valabil în perioada 2018 – 2021, precizăm că a fost contractată şi realizată cantitatea maximă prevazută în acordul cadru.

La această dată SNTFC „CFR Călători” S.A. are în derulare o procedură nouă de achiziţie „servicii de reparaţii osii DESIRO”, cu termen de depunere oferte până la data de 04 iulie 2022. La această procedură, în conformitate cu cerinţele din fişa de date a achiziţiei, poate participa orice operator economic interesat care îndeplineşte cerinţele solicitate.

Administrația CFR Călători își exprimă întreaga disponibilitate de a furniza organelor abilitate, orice document sau informație care atestă legalitatea procedurilor în derularea contractelor de reparații material rulant cât și buna-credință a companiei.