31 martie 2022

Pentru o bună informare a opiniei publice, în contextul recentelor acțiuni sindicale, CFR Călători face următoarele precizări:

Ieșirea din starea de alertă impusă de pandemia de COVID 19, precum și recenta aprobare a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) al CFR Călători pe anul 2022, a făcut posibilă demararea procedurii de negociere pentru încheierea noului Contract Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de companie. Menționăm că proiectul de BVC, în cadrul procesului de avizare, a fost supus și consultărilor organizațiilor sindicale, așa cum prevede legea, încheindu-se și un proces verbal în acest sens.

În această perioadă, CFR Călători continuă procesul de selecție și angajare a personalului de exploatare pentru asigurarea schimbului de generații și caută în continuare soluții pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, continuarea programelor de modernizare a materialului rulant şi asigurarea unor relaţii de muncă echitabile, într-un mod constructiv.

Referitor la solicitările Președintelui Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România cu privire la prelungirea Contractului Individual de Muncă (CIM) pentru doi dintre salariații CFR Călători, ca revizori de locomotive, Directorul General a analizat ambele solicitări și constatând că există sancțiuni frecvente și grave ale celor doi salariați (nerespectare ordine și dispoziții de siguranța circulației, consum nejustificat de carburant, abateri disciplinare etc.) a decis să nu aprobe prelungirea CIM-ul pentru aceștia.

Conducerea CFR Călători se implică și îşi menţine deschiderea pentru un dialog transparent cu toţi partenerii sociali semnatari ai CCM, astfel încât să se poată găsi o cale comună de soluționare a problemelor ridicate, precum şi un cadru normal şi legal de funcţionare a activităţii companiei pe termen lung.