Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului  liceal cu diplomă de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrati in functia de  casier c.f. I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA – S.R.T.F.C.Iași, Statia Suceava care indeplinesc conditiile de pregatire și vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- diplomă de bacalaureat, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- Certificat absolvire curs calificare, original și copie conform cu originalul;

- Certificat autorizare în funcție, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în funcția de casier c.f.I;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- un dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Iași

telefon C.F.R.  96/ 124511, mobil  0731/990706