Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva-automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Persoane din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- BI sau CI, original și copie ;

- cazier   judiciar;

-Certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor, original si copie

- Diploma de studii, certificate profesionale, original si copie

-carnet   de  munca  si  adeverinta   de  vechime  dupa   data  de  01.01.2011 (raport  revisal);

- Adeverință de vechime în specialitate;

- Aviz medical și psihologic  apt  pentru functia Mecanic locomotiva-automotor;

- recomandare;

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj, Camera 5

Telefon CFR 124552; mobil 0731990509