Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” și autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare.

- Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul SELC Simeria, autorizaţie pentru activitatea de manevră sau permis de mecanic locomotivă şi copia certificatului complementar;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara  S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi avut desfacere disciplinară a CIM.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR;

-Alte acte prevăzute în anunţ (autorizaţii, permise etc.) care pot constitui un avantaj, în original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii nr.18B,telefon 0731990437.