Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

4 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Curriculum vitae;

-C.I. original si copie;

-Diploma de studii în original şi copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802