Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- certificat casatorie, dupa caz;

- diploma studii, original si copie;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare de la

Serviciul  R.U.O. din cadrul SRTFC Craiova

telefon C.F.R. 92/124515