Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Tehnica(Ingineri) Transporturilor si Atestat AFER

-b) absolventi ai invatamantului superior economic si Atestat AFER

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani vechime in activitate

-b) 5 ani (efectiv lucrati) in functii de: sef tren, sef manevra, instructor, sef statie,

- 5 ani (efectiv lucrati) in functii MC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs.

- Diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526.