Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care să reiasă că îndeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime în specialitate pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare;

-  CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Resurse Umane Formare Profesionala si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Calatori” SA telefon C.F.R. 122749