Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de perfectionare „Agent de securitate” cu atestat  IPJ pentru exercitarea ocupației de agent de securitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitare.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii  din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

- Certificat de calificare „Agent de securitate”, original și copie;

- Atestat IPJ pentru exercitarea ocupației de agent de securitate, original și copie;

- C.I. original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la  Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro