Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal sau scoala profesionala si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul   SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Diploma curs de calificare, original si copie  conform cu originalul,

- autorizare in functia de RTV, original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526