Vechime minima in specialitate

6 luni vechime ca operator II

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Adeverință de vechime in functia operator II, original

- B.I. sau C.I. original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 134526