Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie;

-b) curs de calificare/ recalificare de specialitate operator (calatori);

-c) absolventi ai invatamantului superior

-d) absolventi ai invatamantului liceal (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau ai invatamantului profesional

Vechime minima in specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii cf)

-d) 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare, statii cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii si de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.