Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- Diploma de calificare, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526