Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime in functia de inginer

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa reiasa ca îndeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime în specialitate pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare;

- CV;

-  CI original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Administrare Personal si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA

telefon C.F.R. 122749