Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

-b) Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- a) pentru abs. scolii de maistri  (profil mecanic, electromecani), 3 ani revizor tehnic vagoane

-b) pentru abs. ninvatamantului liceal cu diploma de bacalaureat, 8 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de bacalaureat/scoala de maiştrii original şi copie;

- Adeverinţă de vechime în specialitate (revizor tehnic vagoane) ;

-Recomandare de la locul de muncă;

-C.I. sau B.I. , original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr. 2A, telefon 0731990437.