Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-salariati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire prevazute in anunt;

- varsta minima: 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- certificat nastere, original si copie;

- diploma/document care sa ateste absolvirea invatamantului obligatoriu, original si copie;

- adeverinta sau certificat absolvire curs calificare casier cf sau IDM, original si copie;

- carnet de munca, original si copie;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- autorizarea in functia de casier cf;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515