Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

-b) muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani

-b) 1 an

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I. original si copie;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat calificare original si copie;

- Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Carnet de munca original si copie;

- Adeverinta continuarea carnetului de munca / raport per salariat  ITM original si copie;

- Adeverinte/documente din care sa rezulte cerintele de vechime din anunt, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.