Conditii minime de pregatire

a) - Curs de calificare ca operator RC sau examen șef stație/ șef depou/ șef revizie;
b) - Curs de calificare/ recalificare de specialitate operator (călători);
c) - Absolvenţi ai învăţământului superior;

d) - Absolvenţi ai învăţământului liceal (cu sau fără diploma de bacalaureat) sau al învățământului professional.

Vechime minima in specialitate

c) - 2 ani vechime în funcții de exploatare (inginer în depouri, revizii de vagoane sau stații cf)

d) - 4 ani vechime în funcții de exploatare sau execuție în depouri locomotive/ automotoare, stații cf, revizii de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;
-Diploma de studii, original şi copie;
-Certificat calificare „operator RC sau șef stație/șef depou, șef revizie”, original şi copie;
-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în funcții de exploatare sau executie in depouri, statii cf, revizii de vagoane;
-C.I. sau B.I. , originalul şi copie;
-Certificat naştere original şi copie;
-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd.Republicii, nr.18B, telefon 0731990437