Conditii minime de pregatire

- absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

pentru sectorul electric

- absolventi ai scolii de maistri (profil electric, electromecanic, electronic)

Vechime minima in specialitate

- 3 ani revizor tehnic vagoane si/sau maistru

- 4 ani electrician/ electronist in activitatea de vagoane si/sau maistru in activitatea de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs,

- diploma de calificare profesionala, original si copie conform cu originalul,

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul,

- adeverinta de vechime in functie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti telefon C.F.R. 91/ 134526