• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Brestei, nr. 21, telefon 0742-945.570;
  • Persoane de contact :        Șef Serviciu            P.O.T.D. – Aura Davidescu, tel. 0725-304261
  •                                                    Șef Divizie Exploatare – Cosmin Radulescu, tel. 0723-339098