Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 68,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 900 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 43 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.200 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 52 tone (364 bandaje)

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.110 lei/tonă fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

 

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la licitație este de 100 de lei, la care se adaugă TVA, și poate fi achitat la casieria BRM.

Garanția de participare reprezintă 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.