• documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri
  • persoane de contact :    Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                           Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.