• documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 15.06.2021, ora 09 :00 la sediul B.R.M;
  • licitația va avea loc în data de 15.06.2021, ora 10 :00 la sediul B.R.M.;
  • persoane de contact : Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.
  •                                         Șef Birou Achizitii  – Stan Roxana, tel. 0731-990201