Vânzare 4 loturi deșeuri : fontă din saboți uzați 90,83 tone

fier vechi  24,902 tone

oțel șină CF 10,5 tone

hârtie 5,216 tone

Persoana de contact: sef serviciu POTD-  d-na Nicoleta Iorga , tel.0747056820